TARIEF: TE RAADPLEGEN IN DE WACHTZAAL

 

Indien u een voorschrift voorlegt van uw arts wordt er gewerkt met de geconventioneerde tarieven voor kinesitherapie

 

Voor extra prestaties en gespecialiseerde technieken zoals manuele therapie, myofasciale therapie (dry needling) en taping wordt een supplement aangerekend wat niet wordt vergoed door uw ziekenfonds noch door uw aanvullende verzekering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE AFSPRAKEN CONSULTATIES

 

Een raadpleging kan enkel op afspraak

 

Zowel met als zonder doorverwijzing van een bevoegd geneesheer kan U in de praktijk terecht

 

Gemaakte afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet of te laat geannuleerde afspraken zullen in rekening gebracht worden en dienen voor of bij aanvang van een volgende behandeling te worden afgerekend.

 

De gekende getuigschriften voor verstrekte hulp worden bij de laatste behandeling klaargemaakt. Er wordt per zitting contant betaald. Met het ontvangen getuigschrift en het oorspronkelijke doktersvoorschrift heeft U dan recht op terugbetaling door uw ziekenfonds tegen de voor U geldende hoegrootheid.

WAT BRENGT U MEE BIJ EEN CONSULTATIE?

Identiteitskaart

SIS-kaart

Klevertje ziekenkas

Indien van toepassing:  Een medisch onderzoeksverslag, een operatieprotocol en eventuele RX foto's

 

 

 

 

cialis generique viagra generique cialis 20 mg